Aktualne wiadomości świetlicy

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŚWIETLICY NA ROK 2018/2019 WYWIESZONA JEST W SZKOLE. WSZELKICH INFORMACJI NAUCZYCIELKI ŚWIETLICY UDZIELAŁY BĘDĄ JUŻ OD 3 WRZEŚNIA.

ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŚWIETLICY ODBĘDZIE SIĘ DNIA 5 WRZEŚNIA (ŚRODA) O GODZINIE 16:30, W STOŁÓWCE SZKOLNEJ. PODCZAS ZEBRANIA PORUSZONE ZOSTANĄ NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE DOTYCZĄCE SPRAW ORGANIZACYJNYCH.