Aktualne wiadomości świetlicy

 

Wniosek na rok szkolny 2021/2022 jest udostępniony na stronie świetlicy w zakładce „Informacje organizacyjne”.

Wniosek należy złożyć do dnia 6 lipca.

Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy na rok szkolny 2021/22 należy dostarczyć do dnia 6 lipca 2021 r. Można to zrobić dwoma sposobami:

  • przesłać zeskanowany dokument z podpisem obojga rodziców na adres poczty elektronicznej świetlicy: opiekaSP18@interia.pl
  • dostarczyć do szkoły papierową wersję dokumentu – wrzucić do specjalnie przygotowanej „skrzynki” znajdującej się w przedsionku szkoły

Wypełniony wniosek należy przesłać na maila: opiekaSP18@interia.pl

Telefon do świetlicy: 94 343 62 16