Informacje dla Rodziców uczniów ubiegających się o miejsce w świetlicy

 

 

Godziny pracy świetlicy: 6:30-16:30

E-mail świetlicy: opiekaSP18@interia.pl

Telefon: 94 343-62-16

 

  1. Do świetlicy przyjmowane są przede wszystkim dzieci rodziców pracujących.
  2. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne (przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym).
  3. Należy złożyć wniosek do świetlicy do dnia 6 lipca. Wniosek należy przesłać na maila świetlicy lub dostarczyć osobiście do szkoły.
  4. We wrześniu zostaną wydane dla każdego dziecka trzy identyfikatory, które będą potrzebne do odbioru dziecka.
  5. Uczniowie opuszczają świetlicę tylko pod opieką osób upoważnionych we wniosku lub samodzielnie (jeśli taka możliwość zostanie zaznaczona we wniosku).
  6. Dzieci mogą samodzielnie opuszczać świetlicę i szkołę tylko po ukończeniu 7 r.ż
  7. W pierwszych dniach Panie ze świetlicy będą pełniły dyżur przy drzwiach wejściowych w celu zaprowadzenia dzieci do szatni, do świetlicy oraz do sali lekcyjnej.
  8. Składka dobrowolna na potrzeby świetlicy to 15 zł na semestr, wpłacana do skarbnika klasowego.
  9. Obiady wydawane są od godziny 12:00. Do stołówki dzieci zaprowadzane są przez Panie ze świetlicy lub wychowawców.