Informacje dla Rodziców uczniów ubiegających się o miejsce w świetlicy