kadra świetlicy

Ewelina Manińska – nauczyciel dyplomowany – koordynator świetlicy

Kamila Mariuszyc – nauczyciel stażysta

Anna Skorupska – nauczyciel kontraktowy
Anna Wiktorska – nauczyciel kontraktowy

Anna Bryła – nauczyciel kontraktowy

Aleksandra Tworska – nauczyciel kontraktowy

Monika Zakonek- nauczyciel kontraktowy

W świetlicy realizowane są koła zainteresowań:

 • Koło językowe – czytelnicze „I love books” – czytanie książek w języku angielskim, poznawanie nowych słówek.
 • Zajęcia ruchowe – profilaktyka postawy – podczas zajęć będą realizowane ćwiczenia mające na celu poprawę postawy. Uświadamianie i utrwalanie zdrowych nawyków.
 • Koło redakcyjne gazetki „Świetlik” – zajęcia, podczas których dzieci będą redagowały gazetkę świetlicową, układały wiersze, rebusy, krzyżówki, planowały wygląd gazetki.
 • Koło rytmiczne – wchodzimy w świat muzyki i tańca. Będą rytmiczne ćwiczenia, pio9senki, tańce.
 • Zajęcia plastyczne – „Plastyczna kraina” – praca różnymi technikami, metodami z użyciem naturalnych materiałów.
 • Zajęcia czytelnicze – promujące czytelnictwo, zachęcanie do odkrywania wspaniałego świata książek.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – zajęcia skierowane na rozwój relacji rówieśniczych, radzenia sobie z emocjami, nazywanie emocji.
 • Zajęcia „Godziny wychowawcze ze światem” – cykl zajęć, które poruszają bieżące tematy np. globalne ocieplenie, kryzys humanitarny, godność ludzka, sprawiedliwość.
 • Koło plastyczno – techniczne – rozwijające wyobraźnię i zdolności manualne.
 • Zajęcia cykliczne pt. „Eko świetliczak” – zajęcia przyrodnicze.
 • Koło „Mali odkrywcy” – zagadki, eksperymenty, poznawanie świata przyrody.