Nauczyciele świetlicy

Bogumiła Jabs – nauczyciel dyplomowany – koordynator świetlicy
Wiesława Kłósko – nauczyciel dyplomowany
Ewelina Manińska – nauczyciel mianowany
Natalia Decyk – nauczyciel kontraktowy
Marta Haczykowska – nauczyciel kontraktowy
Katarzyna Piasecka – nauczyciel stażysta
Agnieszka Pawłowska – nauczyciel stażysta
Alicja Szymańczyk – nauczyciel świetlicy

W świetlicy realizowane są zajęcia:

  • zdrowotne „Nasze zdrowie w naszych rękach”,
  • plastyczne „Mały Artysta”,
  • rekreacyjno – sportowe,
  • socjoterapeutyczne,
  • terapeutyczne,
  • koło sprawnych rąk,
  • koło teatralne,
  • chór,
  • zajęcia czytelnicze,
  • Małe Cheerleaderki.