Ramowy plan zajęć


6:30-8:00 Zajęcia indywidualne przy stolikach, rozmowy, rysowanie. Czytelnictwo czasopism, lektur. Przygotowanie do lekcji (dla chętnych) – sprawdzanie, uzupełnianie prac domowych. Zajęcia z uczniem zdolnym.

Zajęcia relaksacyjne, słuchanie muzyki, słuchowisk.

Wietrzenie sal, higiena rąk.


8:00-9:40 Swobodne zajęcia, słuchanie muzyki.

Drugie śniadanie.

Zajęcia tematyczne: dydaktyczno – wychowawcze, profilaktyczno – wychowawcze, zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznym planem pracy: zajęcia umysłowe, plastyczno-techniczne, umuzykalniające, zabawy integracyjne, zajęcia pracy z tekstem, zajęcia czytelnicze.


9:40-11:30 Zabawy rekreacyjno – sportowe na placu zabaw, boisku, gry drużynowe, zabawy na świeżym powietrzu przy użyciu skakanek, piłek, hula-hop. Spacery po osiedlu w przypadku dobrej pogody.

Prace dekoracyjne w świetlicy.

Realizacja zajęć kół zainteresowań.

Przygotowanie do obiadu: zasady kulturalnego zachowania się w stołówce i podczas spożywania posiłku, mycie rąk, wietrzenie sal.


11:30-13:40 Pora obiadowa: wychodzenie na dyżury obiadowe.

Swobodne zajęcia po lekcjach, relaks, rozmowy, rysunki.

Zabawy na świeżym powietrzu.

Wietrzenie sal, higiena rąk.


13:40-15:00 Zajęcia wyciszające, pomoc nauczyciela w odrabianiu prac domowych. Nauka korzystania z encyklopedii, wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników. Drukowanie ulubionych kolorowanek, rozwiązywanie zagadek matematycznych, labiryntów, krzyżówek.

Wyjście na plac zabaw, boisko lub do sali gimnastycznej – zabawy rekreacyjno – sportowe.

Wyjście do sklepiku szkolnego.

Realizacja kół zainteresowań.


15:00-16:30 Porządkowanie sal w świetlicy. Gry planszowe, towarzyskie. Projekcja bajek dla dzieci. Rozchodzenie się dzieci.