Ramowy plan zajęć

Ramowy plan zajęć w świetlicy
6:30 – 8:00 Przygotowanie uczniów do lekcji poprzez: zajęcia relaksacyjne, słuchanie muzyki, czytelnictwo, zajęcia własne przy stolikach.
8:00 – 8:55 Zajęcia relaksacyjne, ruchowe, gry towarzyskie, czytelnictwo, słuchanie muzyki.

8:55 – 9:50 Zajęcia tematyczne – umysłowe, plastyczno – techniczne, ruchowo – umuzykalniające.

9:50 – 10:45 Porządkowanie sal po zajęciach tematycznych, zabawy ruchowe w plenerze lub świetlicy, swobodne zabawy dzieci według upodobań, zajęcia sportowe, dowolny relaks.

Realizacja kół zainteresowań dla dzieci.
10:45 – 11:40 Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci.

Realizacja kół zainteresowań dla dzieci.
11:40 – 12:45 Przygotowanie do obiadu, obiad, odpoczynek, zabawy w kącikach zainteresowań.

12:45 – 13:40 Zajęcia ruchowe, zabawy w świetlicy, w plenerze lub w sali zabaw.

13:40 – 14:30

 I grupa: Zajęcia wyciszające: odrabianie lekcji, zajęcia plastyczno – techniczne, czytelnicze, audycje radiowe, bajki-grajki.

II grupa: Zabawy ruchowe rozładowujące napięcia.
14:30 – 15:15 Zajęcia plastyczne, audycje radiowe, telewizyjne, karaoke, gry towarzyskie, indywidualne rozmowy z dziećmi, prace porządkowe, zabawy ruchowe.

15:15 – 16:30 Indywidualne rozmowy z dziećmi, projekcje filmowe, prace porządkowe, zajęcia relaksacyjne, czytelnicze i plastyczne.