Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy

• Dbamy o bezpieczeństwo swoje i kolegów w czasie zabawy, zajęć i nauki w świetlicy.
• Zgodnie i kulturalnie bawimy się, bez kłótni i biegania w świetlicy.
• Staramy się zachowywać cicho.
• Podczas nauki cichej zajmujemy się tylko odrabianiem prac domowych, czytaniem, pisaniem, rysowaniem.
• Telefonów komórkowych używamy tylko i wyłącznie do dzwonienia w ważnej sprawie po uprzednim zgłoszeniu wychowawcy świetlicy.
• Dbamy o czystość, porządek w świetlicy; sprzątamy wspólnie przed wyjściem do klasy na lekcje lub do domu.
• Szanujemy gry, zabawki, książki i czasopisma – odkładamy je tam, skąd wzięliśmy.
• Aktywnie uczestniczymy w zajęciach świetlicowych.
• Drugie śniadanie jemy tylko przy stole.
• Do świetlicy przynosimy tylko zdrową żywność.
• Starannie odrabiamy lekcje, pomagamy sobie wzajemnie.
• Tornistry i plecaki ustawiamy tylko na półkach, a worki i ubrania wieszamy na wieszakach.
• Ze świetlicy wychodzimy tylko za zgodą wychowawcy.
• W świetlicy nosimy zmienne obuwie z białą podeszwą.
• Idąc do sklepiku, szatni, na lekcje zachowujemy się spokojnie.
• GRZECZNOŚĆ to nasza najlepsza cecha.